тел.: +359 889 323245    E-mail: lachobul@yahoo.com

Принт дизайн

Независимо от подадените понякога недостатъчно пълни данни или пък снимки с недобро качество, Лазар Пешев се е старал да извлича максималното. Често му се налага да дописва текст, да го създава изцяло дори. Да открива и коригира неточности, да редактира, да предлага решения. Същото се отнася и за снимковия материал. Понякога греши. Може крайният продукт да не е върхов. Но го има. И даже може да ви хареса.